IBHUBANESWAR - IKONARK - IPURI - IBHUBANESWAR
Ukuqinisekiswa :-( ISIHLOKO ESIFUNDA NGEMPAHLA KA-APRIL - NGESIKHATHI SE-SEPTEMBA NGESIKHATHI SESIKHATHI SESIKHATHI SE-1TH OCT - 30TH DEC 26 KUSUKA 14TH JAN kuya ku-2018ST MARCH 16)

Izindleko Ngomuntu Ihhotela lebhajethi Ihhotela elijwayelekile Ihhotela le-Deluxe Ihhotela elihle kakhulu
Abantu be-02 5499 6199 8299 11099
Abantu be-04 3899 4599 6599 9499
Abantu be-06 3599 4299 6299 9199
Abantu be-08 4199 4899 6899 9799
Abantu be-10 3799 4499 6499 9399
Abantu be-12 3499 4199 6299 9099
Abantu be-20 3499 4199 6299 9099
Ibhedi elingeziwe 3299 3799 4999 6699

Ukuqinisekiswa :-( I-PRICE esuka ku-Okthoba ye-1ST - OCT OCTOBER & KUSUKA 25TH DEC 15 KU-2018TH JAN 15)

Izindleko Ngomuntu Ihhotela lebhajethi Ihhotela elijwayelekile Ihhotela le-Deluxe Ihhotela elihle kakhulu
Abantu be-02 6599 7499 9899 13399
Abantu be-04 4699 5499 7899 11399
Abantu be-06 4299 5099 7599 10999
Abantu be-08 4999 5899 8299 11699
Abantu be-10 4599 5399 7799 11299
Abantu be-12 4199 5099 7499 10999
Abantu be-20 4199 5099 7499 10999
Ibhedi elingeziwe 3999 4499 5999 7999