Cela ikholi emuva
izindawo zokuvakasha zase-indiya
Izindawo ezihamba phambili ze-Hill Hill ye-India