Cela ikholi emuva
  • Uma ikhanseliwe ngaphambi kwezinsuku ze-60 ngosuku lokufika: 25% yenani eliphelele lokuhlala lizokhokhiswa njengezindleko zokugcina.
  • Uma ikhanseliwe phakathi kwezinsuku ze-30-60 ngosuku lokufika: 40% yenani eliphelele lokuhlala lizokhokhiswa njengezindleko zokugcina.
  • Uma ikhanseliwe phakathi kwezinsuku ze-21-30 ngosuku lokufika: 50% yenani eliphelele lokuhlala lizokhokhiswa njengezindleko zokugcina.
  • Uma ikhanseliwe phakathi kwezinsuku ze-07-21 ngosuku lokufika: 75% yenani eliphelele lokuhlala lizokhokhiswa njengezindleko zokugcina.
  • Uma ikhanseliwe ezinsukwini ezingu-07 ngosuku lokufika: 100% yenani eliphelele lokuhlala lizokhokhiswa njengezindleko zokugcina.
  • Uma kungabikho kwe-No-show noma Ukuphuma ngaphambi kosuku lokuhamba: I-100% yenani eliphelele lokuhlala lizokhokhiswa njengezindleko zokugcina.